Thay đổi Java Virtual Machine (JVM) của MATLAB   Leave a comment

Cách này dùng đẻ tránh lỗi Microsoft Visual C++ Runtime Library khi chạy matlab

– Xem thông tin về phiên bản và vị trí của JRE tên máy.Nếu chưa có thì lên http://java.sun.com/j2se/downloads.html đẻ tải về

– Xác định đường dẫn của JRE , thườngl à C:\Programs Files\Java\jre

-Tạo biến môi trường là MATLAB_JAVA và dán đường dẫn của JRE vào

– Chạy matlab

–OK It’s done !!!!!

Advertisements

Posted August 19, 2010 by ngththien in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: